2009-06-10

Slutspekulerat

Inför valet i söndags snittade de senaste opinionsmätningarna på ungefär 7%. Utfallet i valet blev 7.11% 7.13%. Med facit i hand kan man utan problem konstatera att opinionsinstituten gjorde sitt jobb mycket bra. Skop och Synovate låg förvisso lite lägre medan Demoskop, Novus och Sifo låg något högre, men det riktiga resultatet hamnade mitt i spannet. I lördags var jag en av dem som hoppades på högre siffror än det faktiskt blev. Vi var nog rätt många som gjorde det. Anledningarna som angavs till varför just Piratpartiet skulle underprestera i mätningarna var många: Opinionsinstituten ringer inte till mobiltelefoner, våra väljare låter sig inte så gärna intervjuas eller är svåra att nå, de statistiska modellerna favoriserar redan etablerade partier. Nu vet vi dock bättre. Opinionsinstituten är riktigt bra på att mäta våra väljarsympatier. Det får vi absolut inte glömma inför riksdagsvalet 2010.

Inga kommentarer: