2007-11-28

Sambosport - varutransport

Om man promenerar hem från Hemköp med dagens inköp händer det att en diskussion uppstår om vem som egentligen bär den tyngsta lasten. Tvisten går dock lätt att lösa: Med hjälp av kvitto, varudeklaration, hushållsvåg och miniräknare summerar man helt enkelt ihop den totala vikten för alla varor som var och en burit, var för sig. Eftersom den ena sambon antagligen är en aning större än den andra kan man av solidaritetsskäl dela varje bärares totalvikt med personens egen kroppsvikt, för att på så sätt få fram en relativ bärprestation. Den som har högst bärprestationskvot har presterat mest, och vinner därmed diskussionen.