2006-03-26

Kungen!

Partiprogram för Socialdemokraterna, sidan 17:

"Den demokratiska processen och samhällsförvaltningen måste bygga på offentlighet och insyn, och på klara och rättvisa spelregler. Politiska uppdrag och tjänster inom offentlig förvaltning måste stå öppna på lika villkor för alla medborgare. Som en konsekvens av dessa generella krav på samhällsförvaltningen vill socialdemokratin också verka för att monarkins arvsprincip avskaffas och ersätts av en republik, där statschefen direkt eller indirekt väljs av folket. Denna förändring förutsätter, som alla demokratins förändringar, en majoritet bland befolkningen."

Vänsterpartiets partiprogram, sidan 7:

"Monarkin skall ersättas med en republikansk författning där statschefen tillsätts i demokratisk ordning."

Miljöpartiet de grönas partiprogram, sidan 9:

"Enligt vår övertygelse har alla människor lika värde och samma rättigheter, och ingen kan födas till ett ämbete. Vi har därför svårt att se monarkins plats i ett modernt demokratiskt samhälle."

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet formar tillsammans en majoritet i riksdagen. Varför har vi då fortfarande en kung? Ja, okej, det är väl så att det tar något år att skriva en ny författning och konvertera till republik. Men inte ens det arbetet har påbörjats. Jävla hycklare.

2006-03-08

Sommarmara

Snart kommer den. Fastän det är minus fem grader, vitt på marken och faktiskt ganska mycket vinter för att vara mars i Östergötland så känner jag det redan. Våren står för dörren, och efter den kommer ljuset, värmen och de långa nätterna. Och maran. Sommarmaran. Allt man känner nu att man ska göra när det blir ljust, varmt och ledigt och som man när terminen börjar igen i september upptäcker att man inte alls har gjort. Visst, sommaren ska vara lös och ledig, men jag känner ändå varje höst att jag skulle ha gjort mer. Det blir mest att man sitter inner och datar ändå. Eller sitter uppe på natten och datar, för att sedan sova bort hela dagen.