2008-06-27

Utgång

Nu har jag ansökt om utträde både ur Svenska kyrkan och PKU-registret. Wohoo!