2007-12-10

Jul utan kul

Borgmästaren i amerikanska Easton, Pennsylvania har vid vite om 300 dollar förbjudit pulkaåkning i stadens parker. Anledningen till förbudet är att staden riskerar att bli stämd av (föräldrarna till) den som skadar sig under en pulkfärd.

Tydligen är denna sorts förbud ganska vanliga i USA. Barn förbjuds leka tafatt på skolgården eftersom de kan snubbla och göra illa sig, samtidigt breder barnfetman ut sig som en epidemi. En förslappning av en hel generation måste vara bra mycket värre än några brutna ben, till och med enstaka dödsfall är något man faktiskt måste kunna acceptera. Dessutom blir barnen antagligen också intellektuellt understimulerade då de aldrig får röra på sig.

Läs mer hos SvD.

Inga kommentarer: